Úvod

Legislativa

FAQ

 Registrační pokladna - AKTUÁLNĚ

Návrh zákona o registračních pokladnách předkládaný současnou vládou navrhuje zavedení registračních pokladen. Navrhovaná účinnost zákona je od 1. ledna 2016. Ovšem před účinností zákona se počítá se spuštěním testovacího prostředí, které by umožnilo dostatečnou přípravu poplatníků i subjektů. Se spuštěním se tak počítá až od 1.2.2016. V ostrém provozu se následně předpokládá postupný náběh v několika fázích. S okamžikem účinnosti tohoto zákona tedy nebudou povinováni všichni. Podle návrhu považujeme za evidovanou tržbou platbu poplatníkovi, která je uskutečněna prostřednictvím hotovosti, bezhotovostního převodu, poukázky na zboží nebo služby, šeku, směnky nebo jednotek, které reprezentují peněžní prostředky. Ze zákona vyplývá též povinnost pro zákazníka. Zákon totiž stanovuje povinnost převzít účtenku.

 

  Úvod

  Legislativa

  FAQLegislativa - registrační pokladny

Přidělení autentizačních údajů se provádí prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti o autentizační údaje. Druhou variantou je poté prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, které je vydá obratem. Rozsah zasílaných údajů je celková částka tržby, způsob úhrady tržby, bezpečnostní kód poplatníka vytvořený poplatníkem, údaj o pořadí účtenky, identifikace provozovny a pokladního místa a jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty i rozdělení celkové částky dle sazeb daně z přidané hodnoty. Na účtence se uvádějí následující údaje: celková částka tržby, bezpečnostní kód poplatníka, fiskální identifikační kód, údaj o pořadí účtenky, identifikace provozovny a pokladního místa a údaj o tom, zda byla tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. Dojde-li k neočekávanému výpadku služby jak ze strany poplatníka, nebo i poskytovatele, určuje návrh zákona tzv. mezní dobu odezvy. Po uplynutí této doby nemusí poplatník splnit svou oznamovací povinnost okamžitě, ale s odkladem max. 48 hodin.

 
prostor pro Vaší reklamu


FAQ


1) Od kdy bude zákon platit?

"Účinnost zákona nabývá platnost 1.1.2016, systém ovšem bude spuštěn dle předpokladů až v únoru 2016."

2) Pro koho bude povinnost platit?

"Obecně lze říct, že pro všechny fyzické i právnické osoby. Výjimky stanovuje ministersvo vyhláškou. První připravované vyjímky stanovují postupné nabývání účinnosti."

3) Co se stane, když se do systému nepřihlásím?

"Pro poplatníky, kteří nebudou plnit své ohlašující povinosti jsou nachystány motivující sankce až do výše 500.000 Kč."

4) Co je to EET?

"EET je zkratka pro pojem elektronická evidence tržeb. Tak jako se již zažil pojem registrační pokladna, je EET druhé kouzelné slovo, které tuto problematiku spojuje."

 
prostor pro Vaší reklamu